Partner's Meeting

Topic: The 2nd Annual Sichuan Neuroscience Conference

Chairman of the Conference

Kwok-fai So, Zhenglin Yang, Weidong Le

Executive Chairman

Xiao-Bo Huang, Huafu Chen

Executive Vice Chairman

Bo Zhou, Dong Zhou, Xiangdong Tang, Jianguo Qi, Nengwei Yu

Academic Board (Line up in Appearance Order)

Shumin Duan, David Rubeinsteind, Tianming Gao, Lin Lu, Kwok-fai So, Zhenglin Yang, Xu Zhang, Huafu Chen, Renjie Chai, Haijia Chen, Wei Dong, Qingling Fu, Xiaolun Huang, Zhongchao Han, Xunming Ji, Weidong Le, Jun Liu, Hong Li, Tao Li, Xiaoping Wang, Min Zhao, Qingyuan Li, Li Lv, Wei Liao, Peng Lei, Yunfeng Lin, Mingtao Li, Wei Qiu, Weihong Song, Huifang Shang, Jie Shi, Jun Tan, Yanjiang Wang, Dong Zhou, Ruxiang Xu, Yun Xu, Peng Xu, Jintai Yu, Qingwu Yang, Dezhong Yao, Qian Yu, Hong Yu, Honghong Yao, Jie Zhang, Libing Zhou

Organizing Committee (Line up in Alphabetical Order)

Huafu Chen, Wei Dong, Xujun Duan, Xiaobo Huang, Xue Han, Ruotian Jiang, Weidong Le, Li Lv, Peng Lei, Jianguo Qi, Jingkuan Song, Yong Tang, Xiangdong Tang, Peng Xu, Xiaoming Wang, Nengwei Yu, Fushun Wang, Yuquan Wei, Bo Wu, Xiang Yang, Bo Xiang, Jie Yang, Zili You, Zhenglin Yang, Lu Yang, Nengwei Yu, Xianjun Zhu, Bingyin Su, Bo Zhou, Hao Qian

Consultative Committee

Wei Zhang, Ruxiang Xu, Dezhong Yao, Qiyong Gong, Hong Li

General Secretary

Zili You, Lu Yang

Secretary

Xiaojiao Xu, Cui Yang, Qiu Yang, Xiaoli Xu

Committee Affairs

Jianjiang Li
Ageing and Neurodegenerative Diseases
ISSN 2769-5301 (Online)

Portico

All published articles will be preserved here permanently:

https://www.portico.org/publishers/oae/

Portico

All published articles will be preserved here permanently:

https://www.portico.org/publishers/oae/